Turisti mogu da obilaze Amsterdam i pomažu okolini

Jedna od obaveznih tura tokom posete Amsterdamu je plovidba gradskim kanalima. Jedna kompanija dodala je zanimljiv element u takvu turu, a to se tiče skupljanja plastičnog otpada iz reke Amstel. Cilj ovakvog obilaska je podizanje svesti o zagađenju plastikom i pomaganje u čišćenju kanala. Skupljena plastika ide na reciklažu i od nje se kasnije prave novi čamci za ovakve ture, a sami idejni tvorci ističu da im je krajnja želja da ovakve ture više i uopšte ne budu potrebne.