Naučnici kažu da su psi pametniji od mačaka

Nedavno je završeno istraživanje u kome su naučnici došli do zaključka da je prosečan pas pametniji od prosečne mačke. Otkriveno je da psi imaju više neurona u cerebralnom korteksu, što im pruža veći kapacitet za razmišljanje, planiranje i kompleksnije ponašanje. To nikako ne znači da je svaki pas pametniji od svake mačke, već da ima veći potencijal za intelektualni kapacitet. Takođe je moguće da su u nekom trenutku mačke bile pametnije od pasa, ali su njihovi mozgovi ostali skoro na istom stupnju kao pre 8.000 godina, dok su pasji napredovali, što se vidi u činjenici da su oni društvenije životinje.