Na australijskim plažama dronovi sprečavaju napad ajkula

U Australiji će u septembru započeti novi program po kome će se dronovi koristiti za sprečavanje napada ajkula. Dronovi će iz vazduha snimati vode pojedinih australijskih plaža i u realnom vremenu slati podatke o tome što su pronašli. Pored slanja poruka obalskoj straži, moći će da upozore kupače preko megafona i da po potrebi bace male splav u okean. Programirani su tako da ne mogu da pomešaju ajkule sa delfinima ili kitovima.