Ljudi sa psima ljubimcima žive duže

U nedavnom istraživanju koje je obuhvatilo 3,4 miliona ljudi, zaključeno je da se čuvanje psa kao kućnog ljubimca povezuje sa ljudima koji žive duže. Ovo istraživanje sprovedeno je na stanovnicima Švedske, između 40 i 80 godina starosti, koji 2001. godine nisu imali nikakve kardiovaskularne probleme. Potom je praćeno njihovo zdravlje u narednih 12 godina. Ustanovljeno je da vlasnici pasa imaju manje sklonosti ka kardiovaskularnim problemima, bez obzira na druge faktore, poput pušenja, indeksa telesne težine društveno-ekonomskog statusa. To je posebno važilo za one koji žive sami sa psom, jer se kod njih pokazalo 33% manje rizika od smrti i 11% manje rizika od kardiovaskularnih bolesti.