Autobusi u Londonu ići će na kafu

Londonski gradski autobusi dobiće novu vrstu goriva. U pitanju je biogorivo koje bi se dobijalo iz otpada nastalog pravljenjem kafe. To je deo inicijative za smanjenje emisije štetnih gasova, koja obuhvata mnoge predloga, a ideja je da do 2050. godine celokupni gradski prevoz bude deo sistema sa nula emisija.