Američki bar zabranio upotrebu reči „bukvalno“

Vlasniku jednog bara u Njujorku dosadilo da je njegovi gosti pogrešno upotrebljavaju reč „bukvalno“. Za sve posetioce postavljeno je upozorenje da ako rečenicu započnu sa: „Ja bukvalno…“ imaju 5 minuta da završe svoje piće i napuste lokal. Iako ova reč može ponekad da se koristi kao hiperbola, u Americi je njena upotreba prečesta i stvara iritaciju kod mnogih sagovornika.