Na Madagarskaru napravljen program za prepoznavanje lemura

Istraživači su uspešno isprobali računarski program za prepoznavanje lica koji prepoznaje individualne lemure u divljini, kako bi pomogli ugroženoj populaciji na Madagaskaru. Eksperti za lemure udružili su se sa grupom kompjuterskih naučnika i napravili „LemurFaceID“, sistem koji može da prepozna lice individualnih lemura sa preciznošću do 97%. Urađeno je više od 100 probnih sesija i uspeli su da uspešno koriste markere poput dlaka na licu, oznaka na krznu ili ožiljaka da obeleže životinje. To će pomoći u uspešnom praćenju ove vrste zarad izučavanja njenog evolutivnog procesa.