Most u Holandiji koji je i park i solarni kolektor

U Hertogenbošu u Holandiji, završen je Paleisbrug koji predstavlja kombinaciju uzdignutog parka, pešačkog i biciklističkog mosta. On predstavlja 250 metara dugu vezu preko železničke pruge između istorijskog centra grada i novo razvijenog okruga u kome se nalazi zgrada suda, razni univerziteti primenjenjih nauka, kuće i kancelarije. Novi most je takođe opremljen velikim solarnim kolektorom, koji će snabdevati okolinu energijom.