Brisel od sada ima muzej posvećen evropskoj istoriji

U Briselu je otvoren jedan novi muzej čiji je cilj da prikaže međudržavni pregled istorije Evrope. Ovaj muzej na 4000 kvadratnih metara prikazivaće više od 300 predmeta iz zbirki širom Evrope kao stalne eksponate. Takođe će imati stalne izložbe i obrazovne programe. Među izloženim eksponatima nalaze se mape iz srednjeg veka, metope, slike, necenzurisane fotografije, zastave sa protesta, kao i glasački listić sa britanskog referenduma o izlasku iz EU iz 2016. godine.