Objavljeni poslednji finansijski rezultati Jat Airways-a

Objavljeni poslednji finansijski rezultati Jat Airways-a

Finansijski rezultati kompanije Jat Airways (sada Air Serbia) objavljeni su u skladu sa obavezom izveštavanja privrednih društava u Srbiji. Po prvi put u istoriji naše avio kompanije finansijski izveštaji sastavljeni su na osnovu Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) i podneti nezavisnoj revizorskoj kući KPMG na reviziju.

Ukupan gubitak od RSD 8,4 milijarde (EUR 73 miliona) uključuje operativni gubitak od RSD 5,2 milijarde (EUR 45 miliona) a, u skladu sa MSFI, saldo od RSD 3,2 milijarde (EUR 28 miliona) obuhvata korekcije stanja konta bivšeg Jat-a koje nalaže revizija, kao što su ispravke grešaka preostalih iz prethodnih perioda, pogrešnih usklađivanja i negativnih revizorskih primedbi.

Jat Airways je zvanično postao Air Serbia početkom 2014. godine, kada je prenos 49 odsto akcijskog udela na Etihad Airways konačno usvojen i realizovan. Vlasnik preostalih 51 odsto akcijskog kapitala aviokompanije je Vlada Republike Srbije.