Video igre pomažu u sprečavanju demencije

Naučnici sa Univerziteta u Montrealu sproveli su istraživanje o uticaju igranja video igara na demenciju. Došlo se do otkrića da dva meseca igranja trodimenzionalnih (3D) i logičkih igara može unaprediti kapacitet mozga i pomoći u prevenciji razvoja demencije. Igranje ovakvih igara stimuliše mozak i povećava sivu masu u hipotalamusu, što doprinosi učenju novih veština korišćenjem memorijskih procesa.