Leonardo da Vinči

 • Leonardu da Vinčiju je trebalo oko deset godina da naslika usne Mona Lize.
 • Izumeo je bicikl 300 godina pre nego što se prvi pojavio na putu.
 • Leonardo je skicirao prvi padobran, helikopter, avion, tenk, prvu pušku repetirku, rotacioni most, pedalinu i automobil.
 • Leonardo da Vinči je prvi koji je objasnio zašto je nebo plave boje.
 • Da Vinči je mogao da piše jednom i da crta drugom rukom u isto vreme.
 • Jedan softver za prepoznavanje lica utvrdio je da je Mona Liza 83% srećna, 9% zgađena, 6% bojažljiva i 2% ljuta.
 • Pošto je bio vegetarijanac, Leonardo je imao običaj da kupi ptice u kavezu i potom ih pusti na slobodu.
 • Leonardo je nacrtao planove za prva oklopna kola 1485.

Citati:

 • Postoje tri vrste ljudi: oni koji vide, oni koji vide kada im se pokaže i oni koji ne vide.“
 • Nakon što iskusite let, zauvek ćete hodati zemljom sa očima uperenim ka nebu, jer tamo ste već bili i uvek ćete žuditi da se tamo i vratite.“
 • Ne postoji manja ili veća vičnost od gospodarenja sobom.“