U Srbiji uskoro elektronski dnevnici

U Srbiji je najavljen projekat zamene dosadašnjih, tradicionalnih dnevnika elektronskim. On će obuhvatiti 200 škola, koje će sve podatke prebaciti na server kome će moći da pristupaju nastavnici i roditelji. Tu će se nalaziti svi podaci kao i u papirnim dnevnicima, odnosno ocene i izostanci, a očekuje se da će ceo proces biti efikasniji od dosadašnjeg.