Rumunija dobija novi nacionalni park

Vlada Rumunije preduzela je prve korake da pretvori planine Fagaraš u nacionalni park. Ovaj proces će biti ostvaren u fazama do 2020. godine. Cilj je da se ove planine pretvore u „evropski Jeloustoun“. Planine Fagaraš pokrivaju površinu od oko 2000 kvadratnih kilometara, a to uključuje najviše planinske vrhove u Rumuniji, Moldoveanu (2.544m) i Negoiu (2.535m). Zbog raznolikosti prisutnih vrsta smatra se da je to ekološki najvredniji deo Karpata.