Arhitektura Venecuele – Kolonijalno nasledstvo

Istorija arhitekture Centralne i Južne Amerike beleži početak sa kontaktima španskih i portuglaskih osvajača u 15 veku. U tom periodu, autohtoni narodi američkog kontinenta izražavali su se jednostavnim arhitektonskim principima, a po dolasku Evropljana oni postaju isprepletani sa tradicijom i vrlo brzo prerastaju u principe identične evropskim. U Venecueli nažalost ne postoje tragovi iz ovog vremenskog perioda, jer je većina objekata bila izgrađena od drveta i nije odolela vremenskoj pošasti.

Sa dolaskom španskih kolonijalista, arhitektura dobija na raznolikosti i kompleksnosti. Rana naselja su se formirala duž obale Kariba i bila su uglavnom izgrađena u španskom stilu. Međutim naselja su sporo rasla i doseljenici iz drugih zemalja doprineli su da samo nekoliko naseljenih mesta ostane u potpunosti pod uticajem španske arhitekture.

52 Venezuela arh

Jedan od najupečatljivijih arhitektonskih gradova u Venecueli je Koro, koji sedi na Karibima i osnovan je 1527. godine. Srce grada je generalno u španskom stilu, ali je većina objekata izgrađena od lokalnih materijala, uključujući „Adobe” za njihovu izgradnju. Takođe postoji i zavidan broj holandskih elemenata u dizajnu, jer su Holanđani imali veliki uticaj u celom regionu tokom rasta grada. Neki od najimpresivnijih objekata u gradu su „Minor Basiliva of Coro”, „Iglesia y Convento de San Francisko”, „Casa del Sol” i „Casa de las Venranas de Hierro”.

Gradovi kao što su Truhiljo, Marikaibo i Karakas su autentično španskog dizajna i arhitekture, gde je centralni trg raširen oko crkve.

Venecuela nije bila posebno važna španska kolonija i njoj je sledovalo znatno manje sredstava, a samim tim je i izgradnja bila manje zastupljena. Čak i nakon sticanja nezavisnosti, arhitektonski rast nije istinski započeo sve do 1900. godine.

54 Venezuela arh 3

Sa otkrićem nafte 1900. godine, Venecuela je znatno povećala svoje bogatstvo i time stekla mogućnost za izgradnju novih objekata. Veći deo tog novca je ostao u glavnom gradu Karakasu i taj grad je danas ispunjen modernim objektima, koji bacaju senku na istorijsko srce i arhitekturu grada. Među više impresivnih modernih zdanja u glavnom gradu su „Parque central” i „Universidad de Venezuela”.