Salvador Dali

Izbačen je iz umetničke škole pre završnog ispita kada je rekao da niko nije dovoljno kompetentan da ga oceni. Pravi razlog za ovu izjavu je bio to što bi mu ot... Continue Reading

Latest Posts